KEY Ödemeleri Açıklandı

tarafından
KEY Ödemeleri Açıklandı

Konut Edindirme Yardımı (KEY)  yapılan ödemelerin listesini açıkladı.

Açıklanan listeye buradan ulaşabilirsiniz

Key nedir?

Konut Edindirme Yardımı. Turgut Özal hükümeti döneminde yürürlüğe giren, çalışanların ücretlerinden belli bir oranda paranın kesilmesiyle işleyen vergidir. Amaç, toplanan bu paraların konut edindirme fonuna devredilip çalışanların emekliliklerinde kolayca ev sahibi olmasıdır. 1987 Yılında yürürlüğe girmiş, 1995 yılında ise yürürlükten kaldırılmıştır. Fonda biriken paralar teşvik fonu tasarruf teşvik fonuna devredilmiştir. Daha sonra AKP hükümeti, bu fonda biriken paraların geri ödenmesi kararlaştırılmıştır.

Ödemeler

Kanunun uygulanmasında taraflar kimlerdir?

a) Banka: Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketini, ifade eder.
b) EGYO: Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketini, ifade eder.
c) Hak sahibi:
d) SSK: Sosyal Sigortalar Kurumunu, (Madde 2 – 1)

Hak sahibi kimdir?

c) Hak sahibi:

Mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun uyarınca; 1/1/1987 ila 31/12/1995 tarihleri arasında adlarına konut edindirme yardımı yatırılan ve yardım tutarları gerekli bildirimler yapılarak Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi hesaplarına intikal etmiş olan kişiler veya bunların kanuni mirasçıları ile 1/1/1987 ila 31/12/1995 tarihleri arasında adlarına düzenlenen bildirim formu, konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine devretmekle yükümlü kurum ve kuruluşlara verilmiş ve yardım tutarı tahsil edilmiş, ancak Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi hesaplarına intikal ettirilmemiş olan kişiler (SSK tarafından yardım tutarları kısmen Bankaya aktarılmış olan işçi emeklileri dahil) veya bunların kanuni mirasçılarını, ifade eder.