Türkiye’nin dış borç stoku yüzde 15 arttı

01 Nisan 2014

Özel sektörün dış borç stoku içindeki payı yüzde 68.8, kamu kesiminin payı ise yüzde 29.9 oldu

Hazine Müsteşarlığı, 2013’ün dördüncü çeyreğine ilişkin Türkiye’nin brüt dış borç stoku geçici verileri ile net dış borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye brüt dış borç stoku, 2013’ün dördüncü çeyrek sonu itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 15 artarak 388,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Özel sektör borçlarının toplam dış borç stoku içerisindeki payı 267 milyar dolar ile yüzde 68,8 ve kamu kesimi borçlarının payı 116 milyar dolar ile yüzde 29,9 oldu. Merkez Bankası borçlarının toplam dış borç stoku içerisindeki payı ise 5,2 milyar dolar ile yüzde 1,3 olarak gerçekleşti. Kamu kesimi dış borçlarının büyük bir çoğunluğu, uzun vadeli dış borçlardan oluştu. Merkezi Yönetim Dış Borç Stoku, 2013 yılı dördüncü çeyrek dönem sonu itibarıyla 85,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu miktarın 55,7 milyar dolar tutarındaki kısmı, uluslararası finansal piyasalarda gerçekleştirilen tahvil ihraçları stokundan oluştu. Kısa vadeli özel sektör dış borcu da söz konusu dönem sonu itibarıyla 110,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutar içinde bankacılık sektörünün payı 72 milyar dolar oldu. Özel sektörün 2013 yılı dördüncü çeyrek dönem sonu itibarıyla uzun vadeli dış borçları ise 156,4 milyar dolar olarak hesaplandı. Merkez Bankası uzun vadeli dış borçları, geçen yılın son çeyreğinde 4,4 milyar dolar, kısa vadeli dış borçları ise 833 milyon dolar tutarında gerçekleşti. 2013 Eylül-2013 Aralık döneminde dış borç stoku, döviz kuru değişikliklerinden dolayı yaklaşık 820 milyon dolar tutarında artış gösterdi.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir